تبلیغات
  ✗♫♪سرزمینــــ×ـــ×ــن دخــترونـــهـ♪♫✗ - دوستام
دخترا بهترینن،بهترین ها دخترن
دوست اینترنتی:
*عسل جون**
** فاطمه جون**
**لیانا جون**
**شبنم جون**
**پانیا جون**
غیر اینترنتی:
***زهرا جون****
***هلنا جون (همسایمون بود رفت کانادا)***
***فاطمه جون***