تبلیغات
  ✗♫♪سرزمینــــ×ـــ×ــن دخــترونـــهـ♪♫✗ - دزدا و بی ادبا 7نفر (اضافه شد)
دخترا بهترینن،بهترین ها دخترن
سلام
قوانین سرزمین دخترونه نشون میده کپی&بی ادبی حکم هک داره
مگه اینکه ببخشمش
 
 شماره یک:

سویودو

جرم:

عکسمو دزدیده

 
مدرک:

پست من:

بکلیک

وبش:

بکلیک

وضعیت:بخشیده شد!چون مسابقه بود

یابنده:نیدرا

شماره ی دو:
 
میس فاطی
 
جرم:
 
 عکسمو دزدیده

مدرک:
 

وضعیت:بخشیده شد!

یابنده
وضعیت:بخشیده شد!
 
یابنده:نیدرا

شماره سه:

دختر خوب

جرم:

خانم پررو اومده 2 تا از عکسامو دزدیده!واقعا که!
یکی نیس بهش بگه تو که عکساتو کپی میکنی،چرا وب میزنی؟
تازه!از عسلم کپی کرده!
مدرک:

پست من:
بکلیک
 
وبش:

وضعیت:محاله ببخشمش بزودی هک میشه

یابنده:نیدرا

شماره چهار:
مائده گل

جرم:
اومده ولکامی که درست کردمو برداشته خبرم نداده

 
مدرک:

پست من:
 
وبش:

وضعیت:بخشیده شد

یابنده:نیدرا
 
شماره پنج:
 
نام:
fire girl
 
جرم:
اسم وبمو کپی کرده!
آخه خانم یه خلاقیت به خرج بده خودت اسم وب خودت رو انتخاب کن
 
مدرک:
 
وبش:
 
وضعیت:به زودی هک میشه
 
یابنده:نیدرا

شماره ی شش:
نام:
سلستیا

جرم:
عکس وینکس کوچولومو دزدیده
آخه توکه میای کپی کنی چرا وب میزنی؟ها؟

مدرک:
وضعیت:نمی دونم؟

شماره ی هفت:

نام:
نامشخص

جرم:
فحش داده
اونم چه فحشی
بی ادب بی تربیت پرو
از وب خوشت نمیاد شوط شو بیرون
چرا فحش میدی؟ چرا بی ادبی میکنی؟
تازه ترسو هم هستی
که اسمتو ننوشتی 
چیه میترسی پیدات کنم؟
بردارم ضایت کنم؟
آره؟
الهی دوبرابر اونچیزی کی گفتی بهت بگن

مدرک:

وضعیت:
بزار گیرش بیارم

یابنده:نیدرا