تبلیغات
  ✗♫♪سرزمینــــ×ـــ×ــن دخــترونـــهـ♪♫✗ - کمک ):
دخترا بهترینن،بهترین ها دخترن

کمک ):

چهارشنبه 31 خرداد 1396 02:27 قبل از ظهر

نویسنده خوشمل : ✗Mιѕαкι Ƥнαηтσм Hινє✗
ارسال شده در: اخبار ، گالری ، متفرقه ،
هِلو اِوریـــــ بادیـــ

آیـــــــ اَمــــ تاندردَشـــــ 

پلیز هِلپــــــ

میراندا قَبلـــــ اَز اینکهــــ بیاد پیشــــــــ نیدرا اِستار وَ با اونا زِندِگیـــــــ کُنهـــــ شَرور بود وَ فِکر میکَرد نیدرا اِستار اونو دوستـــــ نَدارهـــــــ

چونــــــ  گَردَنبَندِشــــ جادو شُدهـــــــ بود وَ اونــــ میدید وَقتیـــــ داشتهــــــــ تو چالهــــــ فُرو میرَفتهــــــــ نیدرا خوشحالــــــــ بودهــــــ

اَلانَمــــــ دوبارهــــــــ اونــــــــــ جادو روشــــــــــ اَثر گُذاشتهـــــــــ

و نیدرا رو اَسیر کردهــــــــــ

دُرُستهــــــــ مَنـــــــــــ نیدرا رو اَذَیتـــــــــ میکُنَمــــــــــ اَما تَهــــــــــ قَلبَمـــــــــــــــ دوسِشـــــــــ دارَمــــــــــ

خیلیــــــــ هاتونــــــــــ نِمیدونِستید نَهـــــــــــ؟

اینَمـــــــ عَکسِــــــــ میراندا وَ نیدرا:


یِکیـــــــ اَز اَثَراتــــــــ جادو هَمـــــــ اینِهــــ کِهــــ چِشمایـــــــ میراندا قِرمِزهــــــــ

هَر وَقتـــــ بِهـــــــ میراندا میگَمـــــــ اینــــــــ یِهــــــــ سِحرهــــــ وَ خواهَرِتـــــــ تورو دوستـــــــ دارِهــــــ گوشــــ نِمیکُنِهــــــ

تَنها راهــــ باطِلـــ کَردنــــ سِحر اینِهـــــ کِهــــــ میراندا باوَر کُنهـــــــ نیدرا دوسِشــــــ دارِهـــــــ

気持ち のデコメ絵文字آخَرینـــــ باریـــــــ کِهــــــ رَفتَمـــــــ بِهـــ میراندا گُفتَمـــــ نیدرا دوسِتــــــــ دارِهــــ عَکســـــالعَمَلشــــــ اینـــــــ بود:気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字یِهــــــــ بار دیگِهـــــ اینـــــــ مزَخرَفاتـــــــ رو تِکرار کُنیــــــــ تورو هَمــــــــ اَسیر میکُنَمــــــــ気持ち のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字بَعدشــــــ نیدرا گُفتـــــــــ:顔文字 のデコメ絵文字

゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字بیخیالـــــــ تاندِر دیگِهــــــــ تمومــــــ شُدهـــــ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字

゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字-مَـ...مَنظورِتـــــ چیهــــــ؟ـــــ ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字

゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字*مَنظورِشــــــ اینِهــــ کِهــــــ تَسلیمــــــ شُدهـــــ゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字

焦る のデコメ絵文字بَعدشــــــ مَنو اَز قَصر آتیشیشــــــــ کِهــــــ دُرُستــــــ وَسَطــــــــ جَنگَلـــــ بود بیرونــــــ کَرد焦る のデコメ絵文字

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_cry.gifشُما کُمَکــــ کُنید وَ بِهِشـــــ بِگید نیدرا اونو دوستـــــــ دارِهـــــــhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_cry.gif

顔文字 のデコメ絵文字لُطفَا顔文字 のデコメ絵文字


نظرات: بِهِشــــ بِگووووووو)=
آخرین ویرایش: جمعه 9 تیر 1396 03:05 قبل از ظهر